Το ακίνητο δεν είναι δημοσιευμένο

Παρόμοια Ακίνητα

Γραφείο για ενοικίαση Πάτρα - Κέντρο (Πάτρα)
€ 300, 160 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Πάτρα - Κέντρο (Πάτρα)
€ 480, 130 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Πάτρα - Κέντρο (Πάτρα)
€ 2.500, 75 τ.μ.
Κατάστημα για ενοικίαση Πάτρα - Κέντρο (Πάτρα)
€ 250, 60 τ.μ.